Ambulancedienst dreigt minister

Als de minister niet met extra geld komt, dreigt de dienst minder uren per dag paraat te zijn.
Gedeputeerde De Kok ondersteunt de brief van de ambulancedienst aan de minister. Hij sluit zich niet aan bij het dreigement om de paraatheid te verkleinen.
Wel hoopt De Kok nog op zo'n 4 miljoen gulden van minister Borst om de ambulancediensten in Zeeland te verbeteren.