Ziekenhuizen willen meer samenwerken

De Raden van Bestuur van beide ziekenhuizen zijn het daar over eens.
Volgens voorzitter Bogaerts van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Walcheren zou de samenwerking bijvoorbeeld kunnen bestaan uit de gezamenlijke aanschaf van dure medische apparatuur. Een nog te vormen werkgroep gaat bekijken hoe de samenwerking ingevuld kan worden.