Plan voor kolencentrale voorlopig geschrapt

VLISSINGEN-OOST -
C.GEN kwam twee jaar geleden met het plan voor een nieuwe centrale in het Sloehaven gebied. Het was de bedoeling om steenkool om te zetten naar waterstof, die vervolgens gebruikt zou worden om elektriciteit op te wekken. De CO2 die bij dit proces vrijkomt, zou worden opgeslagen in lege gasvelden.
C-GEN richt zijn pijlen nu op een soortgelijk project in Killingholme in Engeland.