Herinrichting kust Schouwen van start

Een groot gebied wordt daar omgevormd tot natuurgebied.
De start is eerder dan gepland, want de landinrichtingscommissie heeft het plan van aanpak nog niet vastgesteld. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft de grond nodig voor het afdekken van een voormalige vuilstortplaats.
De herinrichting kost 35 miljoen.