Brand op Schelde-oever in Antwerpen

Daar stond op de linkeroever van de Schelde een opslagloods van een schrootbedrijf in brand.
Omdat in de loods veel autobanden lagen, was er een enorme rookontwikkeling. Overigens was de zwarte rook volgens de Belgische autoriteiten niet gevaarlijk.
Wel werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan.
Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.