Samenwerking pleegzorg met België

Het gezamenlijke project 'Pleegzorg zonder grenzen' heeft daarvoor subsidie gekregen van de Europese Gemeenschap.
De samenwerking begint dinsdag officieel met een eerste gezamenlijke bijeenkomst in Gent. Door intensiever samen te werken willen pleegzorginstellingen de kwaliteit van de opvang van kinderen in pleeggezinnen verbeteren.
Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan. Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.
terug naar inhoud.