Werkzaamheden maken Buys Ballotstraat gevaarlijker

GOES - De werkzaamheden zorgen volgens de bewoners voor gevaarlijke situaties. De werkzaamheden in de Buys Ballotstraat duren nog tot half november.

Belangrijke route

De Buys Ballotstraat is één van de belangrijkste noord-zuidroutes in Goes. Dagelijks maken er duizend motorvoertuigen en 3500 fietsers gebruik van de weg. De straat is daar nu nog niet berekend. Daarom worden de parkeerplaatsen langs de weg verkleind waardoor er meer ruimte ontstaan voor de fietspaden.