Honderden miljoenen winst voor Dow

De winst is veel hoger dan verwacht, want wereldwijd zit de chemiesector in een economische crisis.
De hoge winst van Dow wordt toegeschreven aan de lage grondstofprijzen en aan de toegenomen productiviteit. Ondanks de winststijging met 27 procent in de Benelux had het Dow-concern wereldwijd te maken met een winstdaling van bijna 1 miljard gulden.