Samenwerking Sas en Terneuzen

De twee gemeenten in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone gaan op een aantal gebieden nauwer samenwerken.
Dat is dinsdag in Sas van Gent besloten. De samenwerking richt zich voornamelijk op milieuzaken, ruimtelijke ordening, brandweer, volkshuisvesting en afvalinzameling.
Vooral slechthorenden en blinden hebben extra voorzieningen nodig. .