Nieuw proefstation Van der Have

De nieuwbouw is een laboratoriumcomplex waar proeven worden gedaan op het gebied van plantenveredeling en biotechnologie.
Dan gaat het om akkerbouwproducten als maïs, suikerbieten, koolzaad, granen en uien. In het proefstation werken ongeveer 140 mensen.
Zaterdag kan het publiek komen kijken tijdens een open dag.