Geen grote varkensstal in Kats

De dorpsgemeenschap had tegen de plannen bezwaar aangetekend.
Met succes, want de Raad van State heeft de milieuvergunning ongeldig verklaard. Of de komst van de varkens definitief van de baan is, is nog onduidelijk.
Voorzitter Breure van de dorpsgemeenschap is voorlopig echter tevreden.