Eind aan cokesproductie Sluiskil

Daarmee kwam er een eind aan bijna 90 jaar cokesproductie.
Veel werknemers kwamen naar de fabriek om het emotionele laatste moment mee te maken. Eind juli gaat de fabriek definitief dicht en 282 mensen raken dan hun baan kwijt.
De meeste gebouwen op het terrein van de cokesfabriek zullen worden gesloopt. Met de provincie Zeeland wordt bekeken hoe de sterk vervuilde grond onder de fabriek kan worden schoongemaakt.
Het overslagbedrijf Ovet uit Terneuzen heeft belangstelling om het terrein van de cokesfabriek over te nemen. Ovet slaat nu kolen en erts over op kades in Terneuzen en wil daar weg.