Tankstations niet allemaal aangepast

Zo moeten tankstations nu een lekdichte vloer hebben en een afzuigsysteem voor benzinedampen.
In principe kunnen benzinepompen die niet aan de eisen voldoen, worden gesloten. Sommige pomphouders vinden de kosten die ze moeten maken voor de aanpassingen te hoog, en sluiten daarom zelf hun zaak.
Dat geldt bijvoorbeeld voor het benzinestation van Pilaet in Sluiskil. Andere pomphouders wachten nog rustig af.
Tankstationhouder Van de Beule in Kapellebrug, die zijn pomp op aandrang van de gemeente al heeft verbouwd, neemt dat niet. Hij stapt naar de rechter als de gemeente niet gaat aandringen bij andere pomphouders om dezelfde investeringen te doen.