Miljoenen voor opknapbeurt Sluis

Meer groen, minder auto's, andere straatstenen en nieuwe verlichting moeten ervoor zorgen dat Sluis er eigentijds uit gaat zien zonder dat het historische karakter verloren gaat.
De kosten van de operatie komen voor rekening van de gemeente, de provincie en de ondernemers. Volgens burgemeester Van Liere is de opknapbeurt hard nodig, want Sluis wil het kooptoerisme graag houden zoals het nu is.
De werkzaamheden beginnen begin volgend jaar. Het is de bedoeling dat over drie jaar alles klaar is.
terug naar inhoud.