Belasting Schouwen toch niet omhoog

De gemeenteraad zei donderdagavond nee tegen de voorjaarsnota van burgemeester en wethouders, waarin die belastingverhoging werd voorgesteld.
De verhoging zou nodig zijn, omdat Schouwen-Duiveland komend jaar een tekort van ruim 3,5 miljoen gulden verwacht. Begin deze week bleek uit een verklaring van de accountant, dat de gemeente vorig jaar bijna vier miljoen gulden had overgehouden.
Dan liggen belastingverhogingen niet voor de hand, oordeelde de gemeenteraad. Er wordt nu gekeken hoe de meevallers van vorig jaar kunnen worden gebruikt om het verwachte tekort van volgend jaar weg te werken.