Bijbelestafette in Domburg

Dat doen ze omdat volgens hen 1999 het Jaar met de Bijbel is.
Deze maand is Zeeland aan de beurt om het stokje door te geven. In de hervormde kerk in Domburg wordt het stokje, in de vorm van een zogeheten jad, doorgegeven.
Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan. Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.