"Allochtonenzorg niet optimaal"

Dat komt door taalproblemen en grote cultuurverschillen met hulpverleners.
Dat blijkt uit een onderzoek dat de Patiënten- en Consumentenstichting Het Klaverblad heeft gedaan. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat mensen van allochtone afkomst niet goed worden voorgelicht over hun rechten als gebruiker van de zorg- en dienstverlening.