Plan voor museum moderne kunst

Eerder strandde het plan voor een museum voor moderne kunst in de gemeenteraad van Middelburg.
De inmiddels overleden architect Van Eyck had al een ontwerp voor het gebouw gemaakt. Fuchs heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voorgesteld van het museum een proefproject te maken.
Het museum in Middelburg zou kunnen dienen om de kunstcollecties van de grote musea uit de Randstad te tonen. Als het museum deze functie krijgt, zou het ministerie mee kunnen betalen aan de exploitatie.
Het beleid van staatssecretaris Van de Ploeg heeft tot doel dat meer mensen de kunstcollecties van de grote musea gaan zien.