Tips voor het schaatsen op natuurijs

Op steeds meer ijsbanen in Zeeland kan worden geschaatst, maar schaatsen op sloten en kreken kan gevaarlijk zijn. Het ijs is op veel plaatsen nog niet dik genoeg. Fred Geers en Huub Snoep hebben een boek geschreven met de titel 'Wegwijs op natuurijs', met daarin de zaken die je wel en niet moet doen.

Geers schrijft als journalist onder meer over natuurijs, wintersport en Scandinavië, en deed mee aan de Elfstedentocht in 1985. Huub Snoep is schaatshistoricus en werkzaam bij schaatsbond KNSB.

Gemalen

Waterschap Scheldestromen laat slechts mondjesmaat water door de gemalen stromen. Het waterpeil wordt daardoor zo veel mogelijk op een gelijk niveau gehouden. Op die manier wordt ijsvorming gestimuleerd.

Volgens het waterschap is iedereen zelf verantwoordelijk om het ijs op te gaan. Wel raadt het schap mensen af om binnen een straal van 100 meter van een gemaal het ijs te betreden.


Schaatskalender

Omroep Zeeland houdt een schaatskalender bij met daarop een overzicht van de ijsbanen die open zijn.

Deel dit artikel: