Kort geding tegen mosselreclame Axa

Het schap eist dat Axa een reclamespot waarin mosselen de hoofdrol spelen van het televisiescherm haalt.
Het Productschap stoort zich aan het reclamefilmpje, omdat daarin de suggestie wordt gewekt dat je van het eten van mosselen ziek wordt. Het Produktschap heeft ook een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.