Explosie van muskusratten

Vorig jaar zijn in de eerste vijf maanden van het jaar bijna 6300 ratten gevangen.
Nu zijn dat er al bijna 10.000. Het waterschap gaat dan ook twee nieuwe rattenvangers in dienst nemen, om de ratten te bestrijden.
Volgens waarnemend dijkgraaf Steijaart van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen zorgen de beesten voor veel overlast.