Koster jaagt op eclipsbrillen

Normaal zamelt hij gewone brillen in voor Zimbabwe, Mozambique en Angola.
Omdat in die landen op 21 juni 2001 ook een zonsverduistering is, wil hij de mensen daar blij maken met de eclipsbrillen. Van Voorenberghe verwacht veel brillen op te halen, temeer omdat de volgende eclips in Zeeland pas over ruim 135 jaar te zien is.