Veertig leerlingen Paardenhouderij

De school is de opleiding begonnen, omdat veel mensen in de paardenhouderij willen werken.
Tot nu toe moest iedereen naar het Brabantse Deurne voor een opleiding in de paardenbranche. Leerlingen die de opleiding afronden, kunnen medewerker worden op een manege of een ander soort paardenbedrijf.
Als ze doorstromen naar de vervolgopleiding in Deurne, kunnen ze een eigen bedrijf beginnen.