Brandgevaar in bossen door droogte

Staatsbosbeheer, beheerder van de gebieden, ziet echter niets in extra maatregelen om eventuele bosbranden te voorkomen.
Op dit moment is het zo droog, dat open vuur snel tot branden kan leiden in de Zeeuwse bossen. Met name de dennenbossen in de Schouwse Westhoek zijn kwetsbaar en uitgerekend daar komen veel mensen.