Nieuwe stichting moet bedrijven lokken

Ook de gemeenten in Zeeland doen mee aan de nieuwe club, die bedrijven naar Zeeland moet halen.
De bedoeling is dat twee mensen ingehuurd worden die namens de stichting de boer op gaan. In z'n totaliteit gaat de stichting bijna 450.000 gulden per jaar kosten.
Over drie jaar wordt bekeken of het effect heeft: of het nieuwe bedrijvigheid oplevert.