Bruinvis onderworpen aan proef

De bedoeling van deze proeven is te testen welke geluiden een bruinvis afschrikt.
Duizenden bruinvissen raken jaarlijks verstrikt in netten van vissers en gaan dood. Als in de netten een apparaat wordt geplaatst dat de bruinvissen alarmeert, blijven ze uit de buurt van deze netten.
De proeven duren tot eind oktober.