Middelburg erkent Koerdische taal

Zo'n 60 kinderen van Koerdische ouders komen in aanmerking voor de lessen.
In de landen waar Koerden wonen zoals Turkije, Irak en Syrië is het Koerdisch verboden. In Middelburg woont een grote groep mensen met een Koerdische achtergrond die sterk heeft aangedrongen op onderwijs in de eigen taal.
v.