Geen monumentstatus Zeevaartschool

Het college van B en W vindt het niet nodig de aanvraag te honoreren, omdat het pand niet 50 jaar oud is, wat een vereiste is voor een monument.
De werkgroep Behoud Zeevaartschool had de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gevraagd het pand tot monument te verklaren. Het college is wel bereid een toekomstplan te laten ontwikkelen over de Boulevard.