Knaagkever vreet kerk Kapelle aan

De kerk en de toren moeten voor vijf miljoen gulden worden gerestaureerd.
De toren moet voor drieëneenhalf miljoen worden opgeknapt. Voor de overige anderhalf miljoen schade in de kerk zelf is de knaagkever verantwoordelijk.
Het diertje heeft zich een weg gevreten door de monumentale houten dakconstructie. Het kerkbestuur is een geldinzameling gestart.