Dow sluit megacontract met Broere

Dow heeft met dat bedrijf een contract voor drie tot vijf jaar gesloten.
Met de overeenkomst zijn tientallen miljoenen guldens gemoeid. Dow deed voor transport van bulkchemicaliën tot nu toe zaken met verschillende vervoerders.
Het bedrijf verwacht dat de transporten efficiënter zullen verlopen nu één bedrijf daarvoor verantwoordelijk wordt.