Marinierskazerne Vlissingen stap dichterbij

De verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen levert Defensie al op korte termijn een besparing op van 2,7 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit antwoorden van minister Hennis-Plasschaert aan de Tweede Kamer. De minister weerlegt de berekening van de Algemene Rekenkamer waarin wordt gesteld dat de verplaatsing van de Van Braam Houckgeestkazerne pas in 2026 geld zou opleveren.

Volgens Hennis-Plasschaert heeft de Rekenkamer vergeten om het opknappen van de huidige kazerne in Doorn mee te nemen in de berekeningen. De minister zelf berekent dat nieuwbouw in Vlissingen 'slechts' 23 miljoen meer kost dan renovatie in Doorn. Hierdoor duurt de terugverdientijd aanzienlijk korter dan de Rekenkamer had becijferd.

Deel dit artikel: