Geld voor wijken Terneuzen en Goes

In de wijk worden onder meer 270 woningen gesloopt en er komt een vijver.
Terneuzen krijgt de subsidie van het ministerie van Volkshuisvesting, dat in totaal 75 miljoen gulden te verdelen had voor stedelijke vernieuwing in het hele land. De herinrichting van de Terneuzense wijk Triniteit kost in totaal 26 miljoen gulden.
Ook de gemeente Goes krijgt geld van het Rijk. Voor het opknappen van de wijk Goese Polder krijgt de gemeente 300.000 gulden subsidie.
In totaal investeert Goes 7 miljoen in de wijk. De woningbouwvereniging RWS betaalt het leeuwendeel van de 35 miljoen die het plan kost.