Vlissingen blij met filmfestival

De Vlissingse wethouder Meijers toonde zich woensdagavond zeer tevreden met de publiciteit die Vlissingen door het festival nu al van veel landelijke bladen, radio- en televisiezenders heeft gekregen.
De raadscommissie Financiën in Vlissingen stelde dan ook maar wat graag 50.000 gulden subsidie beschikbaar voor het filmfestival.