Woede over stoppen opvangproject

De opvang kost een miljoen gulden per jaar, maar omdat opvangprojecten bijna overal in Nederland mislukken, draait minister Borst van Volksgezondheid per 1 januari de geldkraan dicht.
De gemeente Terneuzen probeert toch nog geld los te krijgen van minister Borst. Bovendien wil Terneuzen in samenwerking met het Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs bekijken of het opvangproject goedkoper kan.