Internaat Terneuzen viert feest

De circa 500 leerlingen, ouders en medewerkers van toen en nu vierden dit zaterdag met een voetbaltoernooi, een playbackshow en een groot rock-'n-roll-feest.
De verhoging van de ouderbijdrage en bezuinigingen op subsidies die het internaat boven het hoofd hangen, mogen wat adjunct-directeur IJben betreft de pret niet drukken. Zij wil blijven geloven in een rooskleurige toekomst van het internaat.