Natuur krijgt een tweede kans in Het Zwin

Natuurgebied Het Zwin krijgt de komende maanden een grote opknapbeurt. De broedeilanden in het gebied worden hersteld, er worden stuwen geplaatst om het zeewater langer in het gebied te houden en het schor wordt verjongd door de voedselrijke bovenlaag af te plaggen.

Het natuurgebied in West-Zeeuws-Vlaanderen en België moet door de maatregelen aantrekkelijker en veiliger worden voor vogels, zoals de kokmeeuw, de visdief en de kluut. Ook krijgen planten zoals de 'zwinneblomme' (lamsoor) kans om weer terug te keren in het gebied.

Verzanding
Sinds de tweede helft van de jaren negentig kampt Het Zwin met verzanding en komt er te weinig zeewater binnen. Hierdoor verloren de broedeilanden hun aantrekkingskracht voor de vogels en ging de vogelpopulatie sterk achteruit.

Jaren tachtig
Het natuurgebied ligt deels in België (180 hectare) en deels in Zeeland (27 hectare). De bedoeling is dat de situatie uit de jaren tachtig wordt hersteld. Toen waren er veel broedvogels en soortenrijke slikken en schorren.

Werkzaamheden
Het werk is naar verwachting in het najaar van 2013 klaar. Tijdens het toeristen- en het broedseizoen ligt het werk stil. Ook kunnen mensen Het Zwin blijven bezoeken. Het herstel van de natuur in Het Zwin kost ruim vier miljoen euro en wordt betaald met Europese subsidie.

Meer over dit onderwerp:
Zeeuws-Vlaanderen natuurherstel zwin
Deel dit artikel: