Wethouder Polderman weggestuurd door raad

VLISSINGEN - Het CDA beschuldigde de wethouder van onverantwoord gedrag. De coalitiepartijen verwijten Polderman dat hij ze niet tijdig en niet compleet informeert. Ze noemen het dossier Scheldekwartier als voorbeeld. Volgens Polderman is er sprake van insinuaties waar hij zich niet tegen kan verweren. De eigen partij van Polderman, de PvdA, nam het op voor de eigen wethouder.

Geluidsfragement

In het geluidsfragment geeft fractievoorzitter Mark Weug van de lokale partij LPV een toelichting op de motie, en verdedigt Piet Polderman zich. Hij noemt de aantijgingen 'insinuaties'. Uiteindelijk zou Polderman na en stemming over de motie worden weggestuurd.

Rens Reijnierse

Fractievoorzitter Rens Reijnierse van de Vlissingse PvdA heeft weinig vertrouwen meer in de coalitie in de Vlissingse gemeenteraad. Reijnierse is woedend omdat CDA, VVD en LPV in de motie van wantrouwen geen concrete voorbeelden van die slechte communicatie willen geven. Volgens hem wordt Piet Polderman om onduidelijke redenen weggestuurd. CDA, VVD en LPV verzochten de PvdA vorige week plotseling wethouder Piet Polderman te vervangen, zegt de fractievoorzitter. Reijnierse zegt weinig vertrouwen en zin meer te hebben in de samenwerking met de drie andere coalitiepartijen. De PvdA-fractie gaat zich volgens hem de komende dagen beraden.

Marinierskazerne

Wethouder Polderman kwam onlangs negatief in het nieuws, omdat hij zijn mond voorbij praatte over Zeeuwse pogingen om de marinierskazerne in Doorn naar Vlissingen te halen. Dat nam met name commissaris van de Koningin Karla Peijs hem niet in dank af, die haar eigen lobby doorkruist zag.

Scheldekwartier

Ook zou de wethouder te solistisch opereren in het dossier Scheldekwartier; de nieuwe woonwijk op het terrein van de oude Scheldewerf. Die komt maar moeilijk van de grond en hangt als een financiële molensteen om de nek van Vlissingen.