Mogelijke locatie voor nieuw AZC

Het nieuwe AZC moet de twee centra aan de Zuidsingel en de Kruitmolenlaan in Middelburg vervangen, omdat die niet meer voldoen aan de eisen voor asielzoekerscentra.
De gemeente Middelburg houdt vanavond -dinsdag- een bijeenkomst om omwonenden van de plannen op de hoogte te brengen. Arduin heeft het terrein aan de Koudekerkseweg niet meer nodig, omdat steeds meer gehandicapten in kleine groepen in gewone huizen wonen.
De gemeente Middelburg wil de tien hectare grond nu aankopen. Een deel houdt de gemeente zelf om er 50 seniorenwoningen te bouwen.
Een ander deel wil ze verkopen aan het Centraal Orgaan Asielzoekers. Het asielzoekerscentrum moet begin 2001 klaar zijn.