Peijs: Open verbinding nodig tussen Scheldes

MIDDELBURG - Een open verbinding tussen de Ooster- en Westerschelde zou beter zijn voor de natuurlijkheid en de veiligheid van onder meer de haven van Antwerpen, volgens Peijs.

Wetenschappers

De Westerschelde wordt vandaag uitgebreid besproken door wetenschappers. De organisatoren stellen nadrukkelijk dat kwesties als ontpoldering of natuurherstel niet aan de orde zijn. Het gaat juist over overstromingsrisico's, slibhuishouding en over flora en fauna.

VNSC

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) heeft het symposium georganiseerd.