Trage afwikkeling waterschade 1998

De overheid wil de schade wel vergoeden, maar vooral over de hoogte van het schadebedrag worden de landbouwers het niet eens met de taxateurs.
Dat leidt tot diverse bezwaarprocedures. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO is niet blij met de vertragingen en verwacht dat de gedupeerden pas begin volgend jaar meer duidelijkheid krijgen.