Veere verhoogt gemeentelijke lasten

De onroerendzaakbelasting stijgt bijvoorbeeld met twee procent, de afvalstoffenheffing ook, de rioolrechten gaan met vijftien procent omhoog.
Trouwen in Veere wordt ook flink duurder: van 150 gulden gaan de leges naar 600 gulden. Door deze verhogingen kan de gemeente ruim een miljoen gulden uitgeven aan 'nieuw beleid', zoals het onderhoud van strand- en duinovergangen.