Kift om locatie waterschapskantoor

Lange tijd zag het ernaar uit dat het waterschap zou verhuizen naar het nieuwe Bekhof-complex in Goes.
Burgemeester Spahr van der Hoek stelde Zeeuwse Eilanden echter een plekje voor in het Middelburgse stationsgebied, voor een prijs die elf miljoen gulden lager is dan de offerte van de gemeente Goes. Wethouder Linssen van Goes zegt dat de Middelburgse burgemeester hiermee samenwerking tussen gemeenten onmogelijk maakt.
Linssen denkt dat Middelburg de grond in het stationsgebied gratis heeft aangeboden aan het waterschap en vermoedelijk nog geld heeft toegegeven.