Commotie om mestplannen

Volgens Hoek willen akkerbouwers in de toekomst geen dierlijke mest meer hebben, omdat ze een flinke boete kunnen krijgen als ze te veel mest over hun land uitstrooien.
Landbouworganisatie ZLTO vindt de mestplannen "ondoordacht" en denkt dat de plannen niet binnen drie jaar kunnen worden ingevoerd, zoals het Rijk wil. v.