Onderzoek vrije keus huisarts

Uit landelijke cijfers blijkt dat huisartsen steeds vaker ten onrechte patiënten weigeren.
Patiëntenorganisatie Het Klaverblad uit Goes heeft daarom een klachtenlijn opengesteld. De lijn is open tot oktober.
De klachten zullen dan worden besproken met de huisartsen.