Rijk stoot vier Zeeuwse monumenten af

OOST-SOUBURG -
Het beheer van de rijksmonumenten wordt als eerste aan de Provincie en gemeenten aangeboden. Mocht daar geen deal uitkomen dan worden de monumenten op de particuliere markt aangeboden.

Tonnen

"Het onderhoud van de Onze Lieve Vrouwekerk kost tonnen per jaar", vertelt wethouder René Molenaar van Veere. "Dat kunnen wij als gemeente nooit zelf betalen. Wij hebben dan ook geen concrete plannen om de kerk te kopen."

Onderhoudskosten

Voor de Schotse Huizen zoekt Veere naar een bedrijfsmatige oplossing. De onderhoudskosten moet worden bekostigd door de samenwerking tussen een restauranthouder en een museum. "Maar zo'n oplossing als voor de Schotse Huizen kan niet voor alle 34 rijksmonument worden bedacht", aldus Molenaar.

Zorgen

De wethouder maakt zich dan ook zorgen dat sommige monumenten in verval raken als de overheid haar handen terugtrekt van het beheer.