Middelburg wil beter communiceren

Dit is nodig omdat er tot nu toe veel langs elkaar heen werd gewerkt, veel wantrouwen en ruzie in het gemeentehuis was.
Om hier een eind aan te maken komt er een centrale leiding, die ervoor moet zorgen dat de organisatie flexibeler gaat werken. De cultuuromslag in Middelburg moet over ongeveer een jaar klaar zijn.