Geen directe buslijn Gent-Terneuzen

Terwijl de provincie er vele honderdduizenden guldens in wilde steken, ziet de Belgische vervoerder De LIJN teveel haken en ogen.
De LIJN denkt dat er te weinig mensen gebruik zullen maken van de verbinding. Gedeputeerde Hennekeij is teleurgesteld, temeer omdat hij er lange tijd goed hoop op had dat de busverbinding er zou komen.