Weinig rijksgeld voor Zeeland

Zo heeft het kabinet voorlopig geen geld over heeft voor het spoor Axel-Zelzate.
Ook de tunnel bij Sluiskil is dit jaar niet in de rijksplannen opgenomen. Waterschap Zeeuwse Eilanden hoeft dit jaar nog niet te rekenen op rijkssteun; het kabinet stelt geen geld beschikbaar om daarmee de capaciteit van de gemalen te vergroten.
In de op prinsjesdag gepresenteerde rijksbegroting blijkt verder dat alle groene vliegvelden, waaronder vliegveld Midden-Zeeland bij Arnemuiden, vanaf 1 januari 2000 de geluidsoverlast met drie decibel moet reduceren. Verder wordt in de rijksbegroting flink wat geld gereserveerd voor de Nederlandse scheepsbouw.
Of dat betekent dat De Schelde in Vlissingen op rijkssteun kan rekenen, staat niet in de miljoenennota vermeld. 2/2.