Openluchtspel Zierikzee op de tocht

Dit tekort is veroorzaakt door een tegenvallende verkoop van kaartjes voor het Oproer van Zierikzee in juni van dit jaar.
Door het tekort is het doorgaan van een nieuw openluchtspel onzeker. Daarvoor moet eerst het financiële gat gedicht worden.
Over een maand moet duidelijk zijn of de benodigde 16.000 gulden bij elkaar zijn gehaald.