Hoger winterpeil Veerse Meer beter voor milieu

VEERE - Door deze maatregel zal maar zo'n 200 hectare droogvallen. Een hoger winterpeil is volgens Rijkswaterstaat nodig om een beter leefklimaat voor planten en dieren onder en aan het water te creëren. In de zomer heeft het Veerse Meer een waterpeil van 5 centimeter onder NAP.

Buffer

In geval van extreme neerslag kan het waterpeil van het Veerse Meer worden verlaagd om een buffer te creëren voor het afvoeren van polderwater.

Schutsluis

Omdat het winterpeil wordt ingesteld door middel van een 'doorlaat' bij de Katse Heule, verwacht Rijkswaterstaat dat de scheepvaart de schutsluis in de Zandkreekdam volledig kan blijven benutten.